Σάββατο, 15 Ιουνίου 2013

ΟΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΤ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ. ΤΟ ΙΔΙΟ ΑΝ ΣΥΜΒΟΥΝ Κ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΔΕΚΟ

ΕΡΤ,Απολύσεις,παράνομες,κοινωνικά
Ανεξαρτήτως της προχειρότητας στους χειρισμούς του θέματος της ΕΡΤ, είμαστε υποχρεωμένοι να διατυπώσουμε με σαφή τρόπο τη νομική μας θέση για το θέμα των απολύσεων των εργαζομένων της ΕΡΤ, που αποτελεί προπύργιο εφαρμογής μίας πολιτκής που θα αφορά και σε άλλες κρατικές εταιρείες.Και τούτο, διότι η σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου αφορά στο δικαίωμα του κάθε Υπουργού να κλείνει όποτε θέλει μία Κρατική εταιρεία και να απολύει τον κόσμο που σε αυτήν απασχολείται.
Η ΕΡΤ λοιπόν είναι η αρχή.
Οι απολύσεις των εργαζομένων στην ΕΡΤ είναι ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΚΥΡΕΣ. Και τούτο διότι:
1. Δε συντρέχει καμία περίπτωση ανάγκης λήψης Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για το θέμα.
2. Δεν εφαρμόστηκε ο νόμος περί ομαδικών απολύσεων, ο οποίος εφαρμόζεται και στην περίπτωση κλεισίματος επιχείρησης. Δεν ακολουθήθηκε καμία δηλαδή, διαβούλευση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, ούτε προηγήθηκε άδεια της Αρχής (του Περιφερειάρχη).
2. Η απόλυση έγινε με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, δηλαδή με ένα νομοθέτημα, το οποίο αν εντός τριμήνου δεν εγκριθεί από τη βουλή, ανατρέπει τα αποτελέσματά του αναδρομικά και οι απολύσεις θεωρούνται ότι δεν έγιναν ποτέ. Δηλαδή, οι απολύσεις έγιναν υπό την αβεβαιότητα της έκρισης της νομοθετικής πράξης από τη Βουλή, που όμως κατά το δίκαιο των απολύσεων, δε χωρεί καταγγελία της σύμβασης εργασίας υπό προϋποθέσεις (αίρεση).
3. Δημιουργείται υποχρέωση του Υπουργείου Οικονομικών για επαναπρόσληψη των απολυθέντων, αφού στα κρίσιμα νομοθετήματα το Υπουργείο αυτό προσδιορίζεται ως διάδοχος της ΕΡΤ, άρα και ως νέος εργοδότης τους.
ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΚΑΡΟΥΖΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου